บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) ได้รับพระราชทานพระราชานุญาต ให้เป็นเจ้าภาพร่วม ในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 17.00 น. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน  บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ โดยนายชเนศร์  เพ็ญชาติ กรรมการผู้จัดการ เชิญพวงมาลาไปถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง เพื่อแสดงความอาลัย  และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อปวงพสกนิกรตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติ

[nggallery id=”2″]