วิสัยทัศน์ &

เป้าหมาย

บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีเป้าหมายเดียวกันซึ่งคือ การก้าวหน้าไปสู่ตลาดโลกโดยการเป็นบริษัทเดินเรือไทยอันดับหนึ่ง และเป็นบริษัทมหาชนซึ่งบริหารจัดการโดยคนไทย ที่ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมการเดินเรือในตลาดสากลทั่วโลก และการให้บริการด้านอุตสาหกรรมเดินเรือที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าและผู้บริโภคทั่วโลก