ร่วมงานกับเรา

บริษัทจุฑานาวี และบริษัทย่อย มีความภาคภูมิที่สามารถนำเอาบุคลากรมืออาชีพในอุตสาหกรรมด้านพาณิชยนาวีจำนวนมากมารวมตัวกัน บุคลากรของบริษัททั้งในสำนักงานและในเรือล้วนแล้วแต่มีความสามารถและทำงานด้วยทักษะสูงสุด เรายังคงเปิดโอกาสกว้างสำหรับผู้สมัครใหม่ๆ ไม่ว่าจะสำหรับงานบนบกหรือในเรือ เพียงส่งประวัติ ระบุตำแหน่งงาน และระบุความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในสายงานมาที่ office@jutha.co.th

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ:

พนักงานประจำสำนักงาน (3 ตำแหน่ง ชาย/หญิง)

คุณสมบัติพื้นฐาน:

– ปริญญาตรีด้านบัญชี หรือใกล้เคียง

– ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

– สามารถใช้ MS Office ได้ดี