กองเรือ

ปัจจุบัน บริษัทมีเรือบรรทุกสินค้า 6 ลำ ซึ่งเป็นสินทรัพย์หลักของบริษัท เรือทั้ง 6 ลำนี้ เป็นเรือเอนกประสงค์ สามารถรับบรรนทุกสินค้าได้ทุกประเภท เช่น สินค้าเทกอง สินค้าหีบห่อ รถยนต์ เครื่องจักร สินค้าที่มีลักษณะพิเศษ สินค้าบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ สินค้าแช่แข็ง