ข่าวสาร

ข่าวสารผู้ถือหุ้น ฯลฯ

อ่านต่อ ..

เกี่ยวกับเรา

ในฐานะผู้นำทางด้านการให้บริการขนส่งทางน้ำของประเทศไทย บริษัท จุฑามารีน จำกัด ได้ให้บริการรับขนส่งสินค้าให้กับเหล่าชุมชนการเดินเรือนานาชาติมาทั่วโลกตั้งแต่ปี 2520

อ่านต่อ ..

ประวัติ

บริษัท จุฑามารีน จำกัด ก่อตั้งขึ้นเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2519 ให้บริการเดินเรือในเส้นทางประจำระหว่างประเทศญี่ปุ่น – ประเทศไทย

อ่านต่อ ..